Voorwaarden 2016-08-16T19:52:18+02:00

Algemene Voorwaarden

 

Hondenschool Astrid’s Puppyclass

 

 • Wij verwachten respect ten opzichte van honden: slaan, schoppen enz. is niet toegestaan en zal dan ook kunnen leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de cursus.
 • Ook verwachten wij respect ten opzichte van medecursisten, instructeurs en bezoekers. Dit is uiteraard wederzijds.
 • Wij wijzen onze cursisten erop dat we te gast zijn op het terrein van Duindigt. Aangezien ook paarden en hun begeleiders van het parkeerterrein gebruik maken zullen we met elkaar rekening moeten houden. Het terrein is hier groot genoeg voor. Van onze cursisten verwachten we respect ten opzichte van medegebruikers van het terrein. Wij verwachten dan ook dat honden waarvan bekend is dat zij achter paarden aangaan aangelijnd worden op het terrein en in de directe omgeving daarvan als er paarden in de buurt zijn.
 • Alle nieuwe cursisten schrijven zich in door middel van een inschrijfformulier. Door (elektronische) inzending van dit inschrijfformulier geeft u te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Hondenschool Astrid’s Puppyclass. Deze voorwaarden gelden voor alle cursussen die u bij ons volgt evenals gedragsadviezen of privé lessen bij u thuis.
 • U heeft zich definitief ingeschreven. Dat wil zeggen dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de cursus te betalen. Na definitieve inschrijving, bent u dan ook verplicht het (cursus)geld te betalen.
 • Het cursusgeld dient in de eerste les vooraf betaald te worden. Restitutie vindt alleen plaats bij overlijden van de hond gedurende de lopende cursus.
 • Als u onverhoopt niet kan deelnemen aan een cursus (of gedragsadvies) waarvoor zich ingeschreven heeft, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden. Tot 1 week voor de startdatum wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht. Na die tijd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Indien u of uw hond langdurig ziek wordt, kan er overlegd worden over inhalen van de gemiste lessen in een andere cursus (binnen het lopende jaar).
 • Gedurende de cursus wisselen van cursus(dag) en/of groep is mogelijk als er plaats is, hiervoor brengen wij wel 15 euro overboekingskosten in rekening. Ook dit heeft te maken met de opengevallen plaats die niet meer op te vullen is.
 • Voor deelname aan alle cursussen bij Astrid’s Puppyclass wordt voor de begeleiders een minimum leeftijd van 15 jaar aangehouden.
 • Een ieder is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade door u of uw hond aan derden toegebracht. U dient dan ook een WA verzekering te hebben, waarbij ook de hond is meeverzekerd. Hondenschool Astrid’s Puppyclass is niet aansprakelijk voor de schade die uw hond aanricht aan derden. Cursisten van Astrid’s Puppyclass zijn verplicht hun honden jaarlijks te laten enten; dit ter bescherming van de eigen hond en de andere honden. Bij aanmelding van de cursus dient men het entingbewijs te tonen.
 • Verwacht wordt dat u zo geregeld mogelijk aan de trainingen deelneemt. Iedere cursist die drie keer afwezig is geweest zonder afmelding wordt van deelname aan het examen uitgesloten.
 • Bij verhindering wordt men dringend verzocht zich vóóraf af te melden. Per telefoon: 070 – 3473065; mobiel: 06 – 52051337; of email:info@puppyclass.nl.
 • Bij twijfel of de training bij bepaalde weersomstandigheden wel dan niet doorgaat, kan ook bij haar geïnformeerd worden. Bedenk wel, dat het erger dan ‘hondenweer’ (bijvoorbeeld onweer en/of andere extreme weersomstandigheden) moet zijn, willen we de trainingen geen doorgang laten vinden. Lessen die vervallen wegens extreme weer- of terreinomstandigheden kunnen niet worden ingehaald.
 • Verwacht wordt dat u het trainingsterrein met een aangelijnde hond betreedt en weer verlaat zodat de lessen niet verstoord worden. Na afloop mogen de honden onder begeleiding van de instructeurs met elkaar spelen.
  Wanneer uw hond zich agressief gedraagt is de instructeur te allen tijde gemachtigd in te grijpen en u te verzoeken uw hond aan te lijnen.
 • Verwacht wordt dat u tijdig aanwezig bent om aan de lessen deel te kunnen nemen.
 • Wij trainen met een gewone halsband en riem van een meter. In overleg met de leiding (Astrid Baggerman van Houweninge en/of Bert Roeleveld (070 – 3473065 of 015 – 8874320), kan over andere hulpmiddelen overlegd worden.
 • Laat de hond vóór de training goed uit. Mocht er ondanks dat toch een ongelukje gebeuren, dan moet men dit onmiddellijk zelf opruimen. Zorg ervoor dat u zelf plastic zakjes (of poepzakjes) bij u heeft. Wij hebben een witte emmer op het terrein staan en zorgen voor afvoer.
 • Loopse teven en zieke honden hebben geen toegang tot het terrein. Als men het vermoeden van een besmettelijke ziekte heeft (b.v. kennelhoest), neemt men z.s.m. contact op met de dierenarts en licht ons in (telefoon: 070 – 3473065, mobiel: 06 – 52051337). Wij adviseren u in deze gevallen dringend zonder hond de lessen bij te wonen zodat u thuis verder kunt oefenen en niet te veel achterloopt.
  Loopse teven mogen wel deelnemen aan het examen. Zij dienen wel tot ze aan de beurt zijn in de auto te blijven en zijn als laatste aan de beurt.
 • Uw partner, kinderen en/of andere belangstellenden zijn uiteraard welkom. Omdat jonge honden snel zijn afgeleid, verzoeken wij u op voldoende afstand plaats te nemen. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouder die langs de kant staat te kijken.
 • Wisselen van geleider gedurende de cursus of les is storend voor instructeur en medecursisten en verwarrend voor de hond. Dit is dan ook niet toegestaan. Wel kan in overleg bij afwezigheid van de vaste geleider de les een keer overgenomen worden mits de vervangende geleider zoveel mogelijk aanwezig is geweest en goed op de hoogte is van de trainingsmethode.
  Bij de pups is het bij de losse oefeningen wel toegestaan te wisselen tussen de vaste begeleider en/of de partner mits deze zoveel mogelijk aanwezig is geweest en goed op de hoogte is van de trainingsmethode. Het volgprogramma blijft de vaste begeleider doen.
 • Tijdens de lessen mogen de honden niet met elkaar spelen. Het is de bedoeling dat de honden alle aandacht voor de baas hebben en niet voor hun soortgenootjes. Alleen als de hondjes aandacht voor de baas hebben, kunnen ze iets leren.
 • Aan het einde van de les (bij de pups halverwege de les) is er de mogelijkheid om de honden met elkaar te laten spelen. Hierbij ligt de verantwoording bij de cursist. Hij/zij dient op zijn/haar eigen hond te letten. Dit gebeurt onder begeleiding van de instructeur die te allen tijde gerechtigd is in te grijpen.
 • Tijdens de training mag er niet gerookt te worden; en verzoeken wij uw mobiele telefoons uit te schakelen.
 • Alleen de instructeur bepaalt hoe en wanneer er tijdens de training geoefend wordt.
 • Klachten verzoeken wij u met de leiding te bespreken: Astrid Baggerman van Houweninge en/of Bert Roeleveld (070 – 3473065 of 015 – 8874320). U kunt dit na afloop van de lessen doen of per telefoon of e-mail. Wij komen er altijd op terug.