G&G 2017-03-28T16:11:44+02:00

Gevorderde Gedrag & Gehoorzaamheid

G&G

(G&G-B, I, II, III en III-top)

  • Alle G&G-cursussen bestaan uit 2 x 10 lessen en wordt in de laatste les afgesloten met een examen en een club-diploma. Het niveau is behoorlijk hoog en er zal dan ook wat langer getraind moeten worden om het examenniveau te kunnen bereiken.
  • Onze G&G-examens zijn gelijk aan de officiële landelijke examens, met dien verstande dat we de eisen gespreid hebben over 5 i.p.v. 4 cursussen. Dit hebben we gedaan omdat de officiële eisen erg zwaar zijn.
  • Als u echt fanatiek bent, kunnen wij u begeleiden naar het officiële landelijke G&G-examen.
  • Ook op dit niveau blijft voorop staan: plezier voor baas en hond. Alle oefeningen worden zonder dwang en positief aangeleerd.

 

G&G-B

De G&G-cursus wordt gegeven op basis van het officiële G&G-B programma. Dit programma is een vervolg op de B en gaat nog verder in het algemeen appèl, zoals b.v. het los volgen; het vóórkomen over een grote afstand; terugzenden naar vak; het apporteren, enz.

G&G-I

Het G&G-I programma verschilt qua oefeningen niet zo heel veel van de oefeningen in het G&G B-programma, alleen worden nu de puntjes nog meer op de “i” gezet. De volgende oefeningen komen aan bod: Af tijdens volgen; Voorkomen vanuit af + voorzitten + aan de voet vanaf 20 meter; Terugzenden vak; Apport over de horde; enz.

G&G-II

In het G&G-II programma komt er een aantal nieuwe oefeningen bij. Bij dit programma wordt tijdens het aanleren van de nieuwe oefeningen veel begeleiding gegeven. Van de cursisten wordt meer eigen initiatief t.a.v. het trainen verwacht. Onderling helpt men elkaar – waar nodig – met het plaatsen en het gebruik van de verschillende materialen.

De volgende oefeningen komen bij G&G-II aan bod: Zit tijdens volgen (vierkant); Af tijdens volgen (vierkant); Sorteren; enz.

Tijdens het volgprogramma – dat door de hele groep gezamenlijk wordt gedaan – dienen de oefeningen: rechts; links; rechtsomkeert; linksomkeert; halt; looppas (25 meter); langzame pas (25 meter); en slalom; in vlot tempo uitgevoerd te worden.

G&G-III

Bij het G&G-III programma komen er nog meer nieuwe oefeningen bij. Ook nu wordt van de cursisten veel eigen initiatief verwacht. Onderling helpt men elkaar – waar nodig – met het plaatsen en het gebruik van de verschillende materialen. Ook in dit programma wordt in de aanleerfase veel begeleiding gegeven.

Naast de oefeningen uit het G&G-II programma komen o.a. de oefeningen: sta/zit/af tijdens volgen (vierkant); komen met af (20 meter); vak zenden met af; sorteren; appel op afstand; metaal apport aan de orde.

Tijdens het volgprogramma – dat door de hele groep gezamenlijk wordt gedaan – dienen de oefeningen: rechts; links; rechtsomkeert; linksomkeert; halt; looppas (25 meter); langzame pas (25 meter); en slalom; vlot uitgevoerd te worden.

G&G-III Top

Bij het G&G-III TOP programma komen er nog meer nieuwe oefeningen bij. Ook nu wordt van de cursisten veel eigen initiatief verwacht. Onderling helpt men elkaar – waar nodig – met het plaatsen en het gebruik van de verschillende materialen. Ook in dit programma wordt in de aanleerfase veel begeleiding gegeven.

Naast de oefeningen uit het G&G-III programma komen o.a. de oefeningen: Komen met sta + af (30 meter); naar pion zenden met af in vak; sorteren; apport metaal over de horde; Appel op afstand (6 postities – 15 meter).

Tijdens het volgprogramma – dat door de hele groep gezamenlijk wordt gedaan – dienen de oefeningen: rechts; links; rechtsomkeert; linksomkeert; halt; looppas (25 meter); langzame pas (25 meter); en slalom; vlot uitgevoerd te worden.